PERMOHONAN MENGAJAR SEMESTER GASAL 2018 :: JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2018 :: TEKNIS PELAKSANAAN KKN ES TERINTEGRASI :: PANDUAN PPL ES 2018 :: DAFTAR DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL MAHASISWA ANGKATAN 2015 JURUSAN SYARIAH DAN EI ::

STRUKTUR ORGANISASI

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam       : Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si
Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  : Irsad Andriyanto, SE, M. Si
Kepala Prodi Ekonomi Syariah                        : Karebet Gunawan, SE, MM


Staf     :    

    Ida Lathifa, SE
    Rosita Afiany, SE
    Khotibul Umam Al Afqoni, S.Pd.I
    Wahid Ulil Abshor, S.Pd.I
    Zaenal Afandi, S.Pd.I

Dosen / Tenaga Pengajar : 

                                      H. Shobirin, M.Ag
                                      Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.Hum
                                      M. Arif Hakim, M.Ag
                                      M. Husni Mubarok, SE, MM
                                      Fu’ad Riyadi, Lc, M.Ag
                                      Amirus Sodiq, Lc, MA
                                      Suhadi, SE, M.S.A
                                      Bayu Tri Cahya, SE, M.Si
                                      Ratna Yulia Wijayanti, SE, MM
                                      Iwan Fahri Cahyadi, SP, MM
                                      Ulin Nuha , M.S.I
                                      Cihwanul Kirom, Lc, M.E.I
                                      Danang Kurniawan, SE,MM

Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube