Pelatihan Makalah :: Kelompok Studi EKonomi Islam (KSEI) Sunan Kudus :: Pelatihan Pengelolaan Media Sosial :: Seminar Nasional di IAIN Tulungagung :: Pelantikan dan Dialog Interaktif Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2018 ::

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ES)

KETUA JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

 

SEKRETARIS JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Abdul Haris Na’im, S.Ag., M.H.

 

KETUA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ES)

H. Ahmad Hamdani Hasanuddin, Lc., M.A.

 

DOSEN

1.       Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

2.       Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag.

3.       Dr. H. Yasin, M.Ag.

4.       H. Shobirin, M.Ag.

5.       Dr. Siti Amaroh, S.E., M.Si.

6.       Wahibur Rokhman, S.E., M.Si., Ph.D.

7.       Dr. Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.Hum.

8.       Dr. Hj. Nur Mahmudah, M.A.

9.       Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag., M.Si.

10.   Dr. Zumrodi, M.Ag.

11.   Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si.

12.   Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag.

13.   Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.E.I.

14.   Ekawati Rahayu Ningsih, S.H., M.M.

15.   Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.H.

16.   H. Ahmad Hamdani Hasanuddin, Lc., M.A.

17.   M. Arif Hakim, M.Ag.

18.   Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., CA.

19.   Muhamad Mustaqim, M.Pd.I., M.M.

20.   Suhadi, S.E., M.S.A.

21.   Irsad Andriyanto, S.E., M.Si.

22.   Murtadho Ridwan, M.Sh.

23.   Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I.

24.   Mas'udi, S.Fil.I., M.A.

25.   Siti Malaiha Dewi, S.Sos.,M.Si.

26.   Anisa Listiana, M.Ag.

27.   H. M. Husni Mubarok, S.E., M.M.

28.   Karebet Gunawan, S.E., M.M.

29.   Tina Martini, S.E., M.Si.

30.   Dr. Bayu Tri Cahya, S.E.,M.Si.

31.   Husnurrosyidah, S.Pd., M.E.Sy.

32.   Eni Kusrini, S.E.I., M.E.

33.   Faridatuz Zakiyah, M.E.I.

34.   Surepno, S.E., M.Si., Akt.

35.   Jadzil Baihaqi, M.S.A.

36.   Kuntarno Noor Aflah, M.A.

37.   Moh. Nurul Qomar, M.E.I.

38.   Kharis Fadlullah Hana, S.Esy., M.E.

39.   Suparwi, S.Pd.I., M.M.

40.   Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc.

41.   Rola Nurul Fajria, M.E.

42.   Cihwanul Kirom, Lc., M.E.I.

 

STAF

1.       H. Noor Achlis, S.H.

2.       Zaenal Afandi, S.Pd.I.

3.       Syaiful Asyhar, S.Sy.

4.       Noor Laela Maftuchah, S.Pd.

5.       Yunita Lisnaningtyas Utami, S.Pd.

6.       Syaidatul Khoiriyah, S.H.

7.       Iva Amiroch, S.Sy.

8.       Dwi Lestari, S.H.

Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube